Thai Language Center : The First Thai Language Institution in the San Francisco Bay Area
Thai Language Center : The First Thai language institution in the San Francisco Bay Area

 


    Food Safety ของร้านอาหารตามกฎหมาย California
                                                               
โดย ศนินุช สวัสดิโกศล “P. Moral”

      เวลาหนึ่งปีช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ ยังจำได้ว่าเขียนบทความลงหนังสือ King's Ball ไม่นานมานี่เอง แต่มานั่งดูที่เขียนไปก่อนหน้านั้นเป็นของปี 2000 เพราะปี 2001 ไม่ได้ทำหนังสือก็เลยไม่ได้เขียน พอปีนี้นายกสมาคมไฟแรง ลุยงานเต็มที่ มีผลงานดีเด่นในทุกๆ ด้าน และคิดว่าจะทำหนังสือ King's Ball ให้ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคนไทย ผู้เขียนก็เป็นคนชอบช่วยเหลือและให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการอยู่แล้ว จึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านทางหนังสือนี้ ขอเพียงให้ผู้อ่านเปิดใจให้กว้างอ่านเนื้อหาสาระของบทความ เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง และธุรกิจอย่าตั้งแง่ว่าพอเห็นชื่อคนเขียนเลยพาลไม่อยากอ่าน เอาเป็นว่าไม่มีใครทำให้เราพอใจได้ 100 % แค่ถูกใจ 70 – 80 % ก็นับว่าโชคดีซะไม่มีแล้ว บางครั้งผู้เขียนเคยนึกท้อใจและเบื่อหน่ายกับพฤติการณ์ของผู้อยู่ร่วมกันในสังคม แต่พอมาคิดอีกทีว่ายังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ยังมีความจริงใจ และยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกมาก บางครั้งบุคคลเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะหันไปหาใคร ที่สามารถจะทำให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลืออยู่ได้และเข้าถึงตัวได้ง่าย จึงตั้งใจว่าจะทำตัวเองให้ดีที่สุด มีศีลธรรม ไม่ทำร้ายใครไม่ว่ากายหรือวาจา ไม่มีหน้าฉาก หลังฉาก ไม่อยากได้หน้า และจะยังคงทำงานให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นต่อไปโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ถ้าท่านทำได้ท่านก็จะมีความสุข โดยเฉพาะสุขนั้นจะเป็นสุขที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเอง สุขอยู่ในใจลึกๆ ภูมิใจ อิ่มใจอย่างบอกไม่ถูก ท่านเคยรู้สึกอย่างนั้นไหม ถ้ายัง...ลองดูสักนิด แล้วท่านจะรู้ว่าสุขจริงๆ นั้นเป็นฉันใด สวรรค์อยู่บนดินนี่เอง ไม่ต้องรอให้ตายแล้วค่อยเสวยสุข เพราะคำอวยพรของคนที่เราให้ความช่วยเหลือนั้นคือ พรที่ประมาณค่ามิได้

     ปี 2003 กำลังย่างเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้ ทาง Health Department จะทำการตรวจร้านอาหารเกี่ยวกับ Food Safety หนักขึ้นกว่าเก่า เนื่องจากครบกำหนดที่ท่านจะต้องต่ออายุใบประกาศนียบัตร และถือว่าท่านปฏิบัติตามหลัก Food Safety มาเป็นเวลา 3 ปี แล้วจะแก้ตัวว่าไม่รู้เรื่องนั้นก็คงจะฟังไม่ขึ้นอีกต่อไป ถ้าท่านนึกย้อนไปตอนกลางปี 1999 เจ้าของร้านอาหารไทยตื่นตัวสมัครสอบ Food Safety เป็นการใหญ่เพื่อเตรียมตัวรับกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้ใน วันที่ 1 มกราคม 2000 จากนั้นข่าวเรื่อง Food Safety ก็เงียบหายไปจนกระทั่งประมาณต้นปี 2002 ก็เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับการต่ออายุใบประกาศฯ ขึ้นอีกครั้ง บางกระแสได้เผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดความสับสนว่า ต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี ความจริงก็คือ การเป็นสมาชิกของ Food Safety Council นั้นมีอายุ 5 ปี แต่ประกาศนียบัตรจะมีอายุการใช้งานตามที่กฎของ Health Department ของแต่ละรัฐกำหนดซึ่งสำหรับ California and Safety Code Section 113716 กำหนดไว้คือ
     •  The issuance date for each original certificate issued pursant to this section shall be the date when the individual successfully completes the examination. A certificate shall expire three years from the date of original issuance. Any replacement or duplicate certificate shall have as its expiration date the same expiration date that was on the original ceritificate.
     •  Certified individuals shall be recertified every three years by passing an approved and accredited food safety certification examination.

     Food Safety นี้เป็นบทบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการหลายๆท่านได้มองข้าว่า Food Safety นี้ช่วยเหลือแต่เฉพาะผู้บริโภค และมีแต่ความยิ่งเหยิงวุ่นวายให้กับผู้บริโภค โดยข้อเท็จจริงแล้ว ถ้าท่านมองกลับในอีกมุมหนึ่งท่านจะเห็นว่าประโยชน์ของการเรียนรู้ เรื่อง Food Safety ที่มีต่อผู้ประกอบการนั้นมีค่าอย่างประมาณมิได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริโภคเข้ามารับประทานอาหารในร้านอาหาร แล้วเกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป (ตามที่ Health Department กำหนดไว้) เราจะเรียกว่าอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) ซึ่งทาง Food Safety จะจัดอาหารประเภทนั้นอยู่ใน Food Borne Illness (FBI) ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ผลที่ตามมาก็คือกิจการของท่านจะถูกสอบสวนโดย Health Department เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้บริโภคที่เจ็บป่วยนั้นเกิดจากการบริโภคอาหารที่มาจากร้านของท่านจริง และเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารที่ประกอบโดยไม่ถูกสุขลักษณะ หรือเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จากนั้นจะมีบทลงโทษต่างๆ แล้วแต่ความรุนแรงของสาเหตุ แต่ทั้งนี้ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับกิจการของท่านก็จะเป็นประวัติไม่ดีกับกิจการของท่านเอง หรืออาจถูกผู้บริโภคฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

     Food Safety นี้จะให้ความรู้กับท่านว่าท่านควรจะประกอบอาหารด้วยวิธีใด และเก็บอาหารที่ประกอบแล้วด้วยวิธีใด ที่จะถูกสุขลักษณะที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ถ้าท่านไม่มองข้ามและปฏิบัติตามได้ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกๆ ฝ่าย

<< Back
Copyright . 1994 - 2008 All Rights Reserved by Thai Language Center, San Francisco