Thai Language Center : The First Thai Language Institution in the San Francisco Bay Area
Thai Language Center : The First Thai language institution in the San Francisco Bay Area

 


  การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ตามกฏหมายใน California

     คุณ ยังจำ กรณี อนิต้า ฮิล กับ แคลเร้นช์ ทอมมัส ได้หรือไม่ เหตุเกิดเมื่อ นายแคลเร้นช์ ทอมมัส กำลังผ่านขั้นตอนการพิจารณา เพื่อรับตำแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐฯ อนิต้า ฮิล ผู้เคยทำงานภายใต้ นายแคลเร้นช์ ได้ออกมาเปิดโปง ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเขา ที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ อันได้สร้างความอัตคัด ลำบากใจ และมีผลกระทบต่อการทำงานของเธอ การกระทำอันไม่เหมาะสมมี ตั้งแต่การชักชวนให้อนิต้าใช้เวลากับเขานอกงาน การพูดหยอกล้อทางเพศ และอื่นๆ
     กรณีนี้ สิ้นสุดลงโดยที่ นาย แคลเร้นช์ ทอมมัส ได้รับการแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐฯ แต่มันไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ อนิต้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่กล้านำปัญหา การคุกคามทางเพศ ในที่ทำงานมาเปิดเผย และนี่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ การต่อสู้ และการแก้ไขความประพฤติอันไม่ควร ไม่ถูกกฎหมายนี้ อย่างไรก็ดี การละเมิดสิทธิ การล่วงเกิน และการคุกคามทางเพศก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ

     ความประพฤติแบบไหนที่เข้าข่าย การคุมคามทางเพศในที่ทำงาน ที่ผิดกฎหมาย

     Sexual Harassment คือ การคุมคามทางเพศ อันไม่เป็นที่ปรารถนา ซึ่งรวมถึงการขอความช่วยเหลือทางเพศ และความประพฤติ ทางกายและวาจา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ที่หากอีกฝ่ายปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลต่อการจ้างงานของเขา หรือมีผลต่อการทำงานของเขา หรือทำให้บรรยากาศการทำงานอึดอัด เครียด และเป็นปฏิปักษ์

     ตัวอย่าง ของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
     1. จับเนื้อต้องตัว จับก้น หน้าอก รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยที่ไม่ได้รับการเชื้อเชิญ หรือยินยอมอย่างเต็มใจของอีกฝ่ายหนึ่ง
     2. พูดจาลวนลาม เรื่องเซ็กซ์ ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจ เช่น พูดหยอกล้อ เรื่องหน้าอกของผู้หญิง เรื่องอวัยวะเพศของผู้ชาย
     3. บังคับ หรือ ชักชวน ให้ไปออกเดท หรือนอนด้วย
     4. มองจ้อง เรือนร่าง ให้ไปออกเดท หรือ นอนด้วย
     5. พูดจาหรือทำกิริยา ดูถูก เหยียดหยาม กีดกัน และรังเกียจ ความเป็นเกย์ หรือเลสเบี้ยน

     การคุกคามทางเพศเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ซึ่งรวมถึง
     
•  ผู้ถูกกระทำและผู้กระทำเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการคุมคามเพศตรงข้าม
     •  ผู้คุกคาม หรือผู้กระทำ อาจเป็นหัวหน้า ตัวแทนพนักงาน หัวหน้าฝ่ายอื่น เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานแต่ไม่ใช่พนักงาน
     •  ผู้ถูกกระทำ อาจไม่ใช่เหยื่อของการคุกคามโดยตรง แต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการคุมคามนั้น
     •  การคุกคามที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการกระทำอันไม่เป็นที่พึงปรารถนา
     ผู้ถูกคุกคามควรบอกกับผู้ที่กำลังคุมคามตนว่า การกระทำแบบนั้นไม่เป็นที่พึงปรารถนา และบอกให้หยุดกระทำ ผู้ถูกคุกคามควรปฏิบัติตามขั้นตอนของการแจ้งปัญหา เช่น แจ้งให้หัวหน้า ผู้รับผิดชอบงานทราบ

<< Back

Copyright . 1994 - 2008 All Rights Reserved by Thai Language Center, San Francisco